Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Mankato Prague Operations, s.r.o., se sídlem Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8 IČ: 09743316 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 341593 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – e-mail
 2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání poledního menu restaurace Amboseli a za účelem potvrzení rezervace v restauraci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu zasílání poledního menu, nejdéle však po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na fb@hotelfitzgerald.com nebo dopisu na adresu společnosti Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.